วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ททก.สงขลา ลงพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงศรัทธา ตามรอยหลวงปู่ทวดวัดพะโคะ วิถีโหนด นา เล และล่องเรือชมวิถีชีวิตแพคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562นายกิจจา ไวชมภู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่เส้นทางท่องเที่ยวเชิงศรัทธา ณ เส้นทางท่องเที่ยวตามรอยหลวงปู่ทวด และวิถีโหนด นา เล ในพื้นที่วัดพะโคะ และคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ เพื่อสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับชุมชนในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว สำหรับเส้นทางท่องเที่ยวประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้แก่ วัดพะโคะ วัดต้นเลียบ วัดดีหลวง และล่องเรือชมวิถีชีวิตแพคลองรี