วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

ดาบตำรวจกอบชัย มีสุขศรี รองนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง ร่วมแสดงความยินดีและร่วมต้อนรับนายคัคนินท์ พรหมราช โอนย้ายมารับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ สำนักปลัดเทศบาลเมืองควนลัง

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง ดาบตำรวจกอบชัย มีสุขศรี รองนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง พร้อมด้วย นายสมชาย โภคารัตนกุล รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองควนลัง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ร่วมแสดงความยินดีและร่วมต้อนรับนายคัคนินท์ พรหมราช ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน สังกัดสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (ชาย) จังหวัดสงขลา โอนย้ายมารับตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ สังกัดงานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาลเมืองควนลัง ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา