วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลาลงพื้นที่จัดระเบียบบริเวณชุมชนบาลาเซาะห์เก้าแสน และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำพื้นที่สาธารณะ พร้อมทำความสะอาด จัดเก็บขยะ และสิ่งปฏิกูล ที่โดนคลื่นซัดขึ้นฝั่งบริเวณชายหาด

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา นำเจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง ลงพื้นที่ดำเนินการจัดระเบียบบริเวณชุมชนบาลาเซาะห์เก้าแสน และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำพื้นที่สาธารณะ พร้อมทั้งได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการทำความสะอาด จัดเก็บขยะ และสิ่งปฏิกูล ที่โดนคลื่นซัดขึ้นฝั่งบริเวณชายหาด