วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว ประจำปี 2563

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสารภี 2 ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว ประจำปี 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะกรรมการดำเนินงาน และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมการประชุม เพื่อปรึกษาหารือ เตรียมความพร้อมในการจัดงานฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สำหรับงานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว ประจำปี 2563 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 4 ตุลาคม 2563 ภายในงานจัดให้มีพิธีสมโภชและแห่ผ้าห่มองค์เจดีย์หลวงเขาตังกวน พิธีตักบาตรเทโว การประกวดเรือพระ (ประเภทประเพณีนิยม และประเภทอนุรักษ์ท้องถิ่น) และการประกวดขบวนแห่เรือพระ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแข่งขันแทงต้มและตีตะโพน การสมโภชเรือพระ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย