วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณีนายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาด และเก็บขยะตลอดแนวชายหาดชลาทัศน์

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณประติมากรรมหางพญานาค ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยมีตัวแทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา คณะผู้บริหาร พนักงานจากทุกสำนัก/กองร่วมกิจกรรม ซึ่งมีกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด และเก็บขยะตลอดแนวชายหาดชลาทัศน์ พร้อมทั้งมีการล้างฟุตบาทและถนนชลาทัศน์

ทั้งนี้ เทศบาลนครสงขลา ได้กำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ถนนเฉลิมพระเกียรติ (ถนนชลาทัศน์) ในทุกวันจันทร์แรกของเดือน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันรักษาความสะอาดและแก้ปัญหาขยะบริเวณแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ