วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่จัดมอบโล่เชิดชูเกียรติ แด่ นางสาวสมบูรณ์ คงประโชติ พนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ทำความดี โดยได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นบุคคลตัวอย่างที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย นางสาวกรุณา ทองแกมนาก รองปลัดเทศบาล นายวินัย ปิ่นทอง รองปลัดเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาลฯ ร่วมมอบโล่เชิดชูเกียรติ แด่ นางสาวสมบูรณ์ คงประโชติ พนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ บริเวณตลาดกิมหยง เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ทำความดี โดยได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นบุคคลตัวอย่างที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ซึ่งเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 มีรถเปิดกระจกทิ้งไว้ พร้อมมีทรัพย์สินและของมีค่าอยู่ และนางสาวสมบูรณ์ คงประโชติ พนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ ได้ยืนเฝ้าจนเจ้าของกลับมาที่รถ โดยทรัพย์สินไม่มีการสูญหาย ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่