วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภาและคณะกรรมาธิการศึกษาดูงานด้านการเตรียมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดสงขลา

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เทศบาลนครหาดใหญ่ นำโดย ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาดูงานด้านการเตรียมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดสงขลา และด้านการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณ ด้านการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่