วันอาทิตย์, 26 พฤษภาคม 2567

ชาวหาดทิพย์ พร้อมใจกันทำความดีเพื่อสังคม กิจกรรม รจ รย “รวมใจ เราอยู่”

รวมใจ เราอยู่ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) นำทีมโดยคณะผู้บริหาร และพนักงาน กว่า 2,500 คน จาก 2 โรงงาน 19 สาขา ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ สำนักงานกรุงเทพฯ และบริษัทในเครือ พร้อมใจกันทำความดีเพื่อช่วยเหลือสังคมเเละผู้ด้อยโอกาส เพื่อระลึกถึง ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล อดีตกรรมการผู้จัดการ ผู้ก่อตั้งและปลูกฝังค่านิยมให้ชาวหาดทิพย์ทุกคน รัก สามัคคี เสียสละ และเคียงข้างพี่น้องชาวใต้ ทั้งยามทุกข์และยามสุข มาตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีและตลอดไป

ดังนั้น หาดทิพย์ จึงกำหนดให้วันครบครอบวันเกิดของท่าน ซึ่งตรงกับวันที่ 12 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวัน รจ รย “รวมใจ เราอยู่” และเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน ร่วมกันทำความดี ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ เช่น  พัฒนาปรับภูมิทัศน์-ซ่อมแซมวัด โรงเรียน, ทำความสะอาดชายหาด, เลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการลาดกระบัง กรุงเทพฯ, ปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธ์ปลา รวมทั้ง  การบริจาคโลหิตเพื่อต่อชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์ โดยในปีนี้ สามารถบริจาคโลหิตเข้าสู่สภากาชาดไทยและโรงพยาบาลประจำจังหวัด ได้จำนวน 79,600 ซีซี เมื่อ 11 พฤศิจกายน 2565 ที่ผ่านมา