วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ชาวสงขลาร่วมกัน ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” และรณรงค์การงดแจกถุงพลาสติกหูหิ้ว ในห้างสรรพสินค้า ดีเดย์ 1 มกราคม 63 นี้

24 ธ.ค. 2019
1077

วันที่ (23 ธ.ค. 62) ณ ลานกิจกรรม ชั้น 4 สวนสนุก ศูนย์การค้าไดอาน่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ “ชาวสงขลาร่วมกัน ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” และรณรงค์การงดแจกถุงพลาสติกหูหิ้ว ในห้างสรรพสินค้า โดยมีนายเฉลิมพันธ์ ยินเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา นางฉลวย พงศ์สุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นางวดีวรรณ จันทรัศมี กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการศูนย์การค้าไดอาน่า คอมเพล็กซ์ นายพนมเทียน เส้งวั้น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน ผู้แทนห้างสรรพสินค้าในพื้นที่จังหวัดสงขลา ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ปัญหาขยะพลาสติกในปัจจุบันเป็นผลกระทบระดับโลก พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งนั้น ถูกออกแบบมาให้ใช้เพียงแค่เสี้ยวนาทีและโยนทิ้ง ซึ่งพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งนั้นอยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราว แต่จะคงอยู่ในสิ่งแวดล้อมนานนับร้อย ก่อมลพิษในทะเลและมหาสมุทร กระทบต่อสัตว์ในทะเล เพราะปลายทางของพลาสติกที่ไม่เข้าสู่ระบบกำจัดก็คือทะเลนั้นเอง นอกจากนี้พลาสติกที่แตกตัวจนมีขนาดเล็กหรือที่เราเรียกว่า”ไมโครพลาสติก” ที่เข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อาหาร ก็ก่อให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์อีกเช่นกัน

โดยหลายฝ่ายได้พยายามในการสื่อสารสร้างความตระหนักในการจัดการปัญหาขยะพลาสติก การกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาและกำหนดให้วันที่ 1 มกราคม 2563 ห้างสรรพสินค้าหลายแห่งจะงดแจกถุงพลาสติกหูหิ้วให้ผู้มาใช้บริการ สิ่งที่สำคัญคือการปรับตัวจะทำอย่างไรเมื่อไม่มีการแจกถุงพลาสติกแล้ว ซึ่งก็ต้องช่วยกันและเชื่อว่าจะมีมาตรการอื่น ๆ ออกมาเรื่อย ๆ เพื่อลดปัญหาขยะพลาสติก ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อให้คนในพื้นที่จังหวัดสงขลาตระหนักรู้และเตรียมพร้อมปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

ด้านนายเฉลิมพันธ์ ยินเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา
พร้อมด้วยหน่วยงานที่ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินการลดพลาสติกในจังหวัดสงขลา และห้างสรรพสินค้าในจังหวัดสงขลา เพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์ “ชาวสงขลาร่วมกัน ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ซึ่งได้รับการสนับสนุนสถานที่ในการดำเนินกิจกรรมจากศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับขยะทะเลและการบริหารจัดการขยะจากสำนักบริหารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างและสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
สงขลา ที่ให้ผู้ร่วมงานได้สื่อสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์เพื่อรับกระเป๋าผ้า อีกทั้งการจัดกิจกรรมในวันนี้ได้เชิญชวนผู้ร่วมกิจกรรมพกแก้วน้ำส่วนตัวมาร่วมงานและไม่มีการสร้างขยะพลาสติกจากการจัดกิจกรรมแม้แต้ขึ้นเดียว เพื่อเป็นตัวอย่างรูปแบบการจัดกิจกรรมที่จะขอความร่วมมือให้หน่วยงานในจังหวัดสงขลาดำเนินการ

จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมประกาศเจตนารมณ์และเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์การค้าไดอาน่า เพื่อให้ผู้มาจับจ่ายใช้สอยได้ทราบและช่วยกันลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งและงดการใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่ตลาดสด ห้างสรรพสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ