วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

“ชมรมพี่หลวงครไม่ทิ้งกัน” เพื่อ ช่วยเหลือผู้สูงอายุ กลุ่มเด็กและสตรีในเทศบาลนครหาดใหญ่

วันที่ 31 มกราคม 2566พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน ประชุมเตรียมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “ชมรมพี่หลวงครไม่ทิ้งกัน” ครั้งที่ 1/2566 โดย เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับ ชมรมพี่หลวงครไม่ทิ้งกัน พร้อมด้วย ปลัดเทศบาลฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้ไปใช้ในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณกุศล เพื่อ ช่วยเหลือผู้สูงอายุ กลุ่มเด็กและสตรีในเทศบาลนครหาดใหญ่ ส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์อันดี เครือข่ายภาครัฐ และเอกชนในการช่วยเหลือสังคม ไม่ทอดทิ้งผู้ด้อยโอกาส และสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน โดยกำหนดจัดการ แข่งขันขึ้นใน วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามกอล์ฟค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา