วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

ชมรมกอล์ฟ G TWENTY PLUS ร่วมบริจาคเวชภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลนาหม่อม

วันที่22 พ.ค. 2564 นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนายกสมาคมเอส.เอ็ม.อี.จังหวัดสงขลา ในฐานะรองประธานชมรม กอล์ฟ G TWENTY PLUS ในการจัดกิจกรรม CSR ร่วมบริจาคเวชภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ ในการดำรงชีพให้กับโรงพยาบาลนาหม่อม โดยมีประธานชมรม พร้อมด้วยสมาชิก เข้าร่วมในการบริจาค ณ อาคารรังสีรักษา โรงพยาบาลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ ไว้ใช้ประโยชน์ในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19