วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

จังหวัดสงขลา เปิดตัว “ส้มโอหอมควนลัง สาวน้อยสีชมพู” สินค้าทางการเกษตรของดีตำบลควนลัง พร้อมพัฒนาทรัพยากรในพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีท้องถิ่น นำไปสู่การพัฒนาเกษตรที่ปลอดภัยและยั่งยืน

วันที่ 3 พ.ย. 63 ณ สวนส้มโอหอมควนลังของนางจำเริญ เพชรประสมกล หมู่ที่ 6 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการปลูกส้มโอหอมควนลัง ประจำปี 2564 ภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมการตลาด บรรจุภัณฑ์ และสร้างแบรนด์ความประทับใจของผลผลิตส้มโอหอมควนลัง โดยมีนางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ เทศบาลเมืองควนลัง ได้กำหนดแผนงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การปลูกส้มโอหอมควนลัง ประจำปี 2564 ภายใต้กิจกรรมการส่งการตลาด บรรจุภัณฑ์ และสร้างแบรนด์ความประทับใจของผลผลิตส้มโอหอมควนลัง เพื่อเป็นการพัฒนาอาชีพและยกระดับรายได้ของเกษตรกรและประชาชนของเทศบาลเมืองควนสัง โดยจัดทำเป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จนได้รับใบรับรองคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP พืช) และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ส้มโอหอมควนลัง ปี 2561

สำหรับส้มโอหอมควนลัง เป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียง และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในเขตตำบลควนลังมาช้านาน เป็นส้มโอที่มีรสชาติดี และจุดเด่นอยู่ที่เนื้อผลสีชมพูเข้ม แดง นิ่ม ฉ่ำ รสชาติหวานอมเปรี้ยว มีกลิ่นหอม เนื้อล่อน แกะออกจากลีบได้ง่าย เมล็ดลีบ ส่วนใหญ่จะไม่มีเมล็ด และเป็นสินค้าส้มโอหอมควนลังรายแรกที่ได้รับ (GI) ของจังหวัดสงขลา เป็นสินค้าทางการเกษตรของดีตำบลควนลังออกสู่ตลาด และเป็นการพัฒนาทรัพยากรในพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีท้องถิ่น นำไปสู่การพัฒนาการเกษตรที่ปลอดภัยและยั่งยืน

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมรองผู้ว่าพาชิม พาเที่ยวสวนสัมโอหอมควนลัง สวนผลไม้กลางเมืองหาดใหญ่ และเปิดจองส้มโอหอมควนลังพรีเมี่ยม จำนวน 199 ลูก ในราคา 129 บาท เที่ยวชมสวนส้มโอหอมควนลังเพื่อพัฒนาอาชีพการปลูกส้มโอหอมควนลังออกสู่ตลาด การสร้างบรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ความประทับใจของผลผลิตสัมโอหอมควนลัง และกิจกรรมแปรรูปส้มโอหอมควนลัง อาทิ ยำ ส้มตำ และข้าวยำซูชิ เป็นต้น

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

ภาพลักษณ์ใต้/ภาพ