วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

จังหวัดสงขลา เตรียมพร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมวิ่งการกุศล “ก้าวคนละก้าว” ระหว่างวันที่ 24 – 27 ตุลาคม 2562 เพื่อระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศร่วมบริจาคเงินให้ 7 โรงพยาบาลในภาคใต้

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จังหวัดสงขลา ร่วมกับ มูลนิธิก้าวคนละก้าว โดยนายอาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม) ศิลปินสังกัด บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล ครั้งที่ 2 ภาคใต้ ในระหว่างวันที่ 24-27 ตุลาคม 2562 เพื่อระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศในการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ 7 โรงพยาบาลในภาคใต้ ที่ยังขาดแคลนและเป็นการพัฒนาศักยภาพการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลขนาดชุมชน ขนาดจังหวัด ซึ่งครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ ตลอดจนรณรงค์ให้คนไทยหันมาดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย 1คน 1 กิจกรรม

สำหรับกิจกรรมก้าวครั้งใหม่ จะจัดขึ้นที่ภาคใต้ในวันพฤหัสบดีที่ 24 – วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 โดยวิ่งจากจังหวัดตรังถึงจังหวัดภูเก็ต ระยะทาง 315.6 กิโลเมตร โดยมีศิลปินดารามาร่วมวิ่งผลัด นำโดย อาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม) และชวนประชาชนมาออกกำลังกายบันทึกสถิติด้วยการเดินวิ่ง จากลากูน่าโกรฟ (Laguna Grove) – ซาน่าบีชคลับ (XANA Beach Club) ระยะทาง 10.8 กิโลเมตร เพื่อระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศ ร่วมบริจาคให้ 7 โรงพยาบาลในภาคใต้ 1.โรงพยาบาลตรัง จ.ตรัง 2.โรงพยาบาลกระบี่ จ.กระบี่ 3.โรงพยาบาลพังงา จ.พังงา 4.โรงพยาบาลตะกั่วป่า จ.พังงา 5.โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จ.ภูเก็ต 6.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จ.ปัตตานี และ7.โรงพยาบาลมหาราช จ.นครศรีธรรมราช

โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดให้มีการรับ BIB.หมายเลขนักวิ่ง (HEALTHY EXPO.) ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ถึงวันอาทิตย์ 27 ตุลาคม 2562 และวิ่งบันทึกสถิติพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล ก้าวคนละก้าว” ประสบความสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์  จึงขอแจ้งข้อมูลประชาสัมพันธ์ข่าวสารของกิจกรรม”ก้าวคนละก้าว”  ให้ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ท้องถิ่นและประชาชชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว/ภาพ   

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา