วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

จังหวัดสงขลา ประชุมคณะทำงานด้านวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำและการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ประจำปี 2562 เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันทีโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง ขณะที่อุตุฯ ใต้ เตือนประชาชนให้ระมัดระวังฝนตกหนักถึงหนักมาก ช่วง 15-16 พ.ย. นี้

วันที่ 13 พ.ย. 62 ที่ห้องประชุมศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก พร้อมด้วย นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นายวิโรจน์ คชเลิศ วิศวกรชลประทานชำนาญการโครงการชลประทานสงขลา ผู้แทนจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 และสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 8 ร่วมประชุมหารือและเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม ในพื้นที่ 16 อำเภอ จังหวัดสงขลา โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนหากเกิดเหตุได้อย่างทันท่วงที ตลอด 24 ชม

นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กล่าวว่า ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่ 14-16 พ.ย. 62 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน และในช่วงวันที่ 18-19 พ.ย. 62 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยใน ทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้น และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น คลื่นลมในอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

สำหรับพยากรณ์อากาศในช่วงวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2562 พบว่ามีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 % ของพื้นที่ ส่วนวันที่ 17-18 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 % ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 20 – 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ประชาชนระวังฝนตกหนัก ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

ด้านนายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา กล่าวว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมทั้งในด้านกำลังพล เครื่องจักร เครื่องมือ ในการให้ความช่วยเหลืองานด้านต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา เพื่อเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดด้วย

นอกจากนี้ทางโครงการชลประทานสงขลาได้นำเสนอข้อมูลด้านสถานการณ์น้ำ  ปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา ลุ่มน้ำคลองรัตภูมิ ลุ่มน้ำคลองนาทวี ลุ่มน้ำคลองเทพาและลุ่มน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตลอดจนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองหลา คลองจำไหรและคลองสะเดา ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติที่สามารถควบคุมได้

ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th และ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก www.songkhla.tmd.go.th, Facebook Live: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก หมายเลขโทรศัพท์ 074 311760 หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถรับฟังข่าวสารได้ทางสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 6 สงขลา FM 94.50 MHz

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว

อรรคพงษ์- ฟารีด้า/ภาพ  

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา