วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

จังหวัดสงขลา คุมเข้มหน้ากากอนามัย-แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ป้องกันการฉวยโอกาสขายเกินราคา กักตุนสินค้า เนื่องจากประชาชนตื่นตัวในการป้องกัน COVID-19 และมีความต้องการสินค้าเพิ่มมากขึ้น

06 มี.ค. 2020
1032

วันที6 มี.ค. 63 นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดสงขลา นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานจังหวัดสงขลา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา สาธารณสุขจังหวัดสงลาและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจการกักตุนและการขายหน้ากากอนามัยเกินราคา ณ ร้านเวชภัณฑ์ในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในการที่จะควบคุมให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2563 เรื่องการกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติมซึ่งกำหนดให้หน้ากากอนามัยและผลิตภัณฑ์ล้างมือเป็นสินค้าควบคุม เนื่องจากขณะนี้ประชาชนมีความต้องการใช้เป็นจำนวนมาก

นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19) ส่งผลให้ตอนนี้เกิดการขาดแคลนหน้ากากอนามัย ทั้งตามร้านค้าหรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังพบว่ามีพวกฉวยโอกาสอาศัยจังหวะกักตุนสินค้า และขายหน้ากากอนามัยในราคาที่สูงขึ้น ทำให้ประชาชนมีความต้องการหน้ากากอนามัยเพิ่มมากขึ้นและไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

ขณะที่กระทรวงมหาดไทย ได้ประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นในการผลิตหน้ากากอนามัยขึ้นมาใช้เอง เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งจังหวัดสงขลาได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยและได้ดำเนินการฝึกอบรมจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่เจ้าหน้าที่ อีกทั้งในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคมนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อพบปะ พูดคุยและเน้นย้ำนโยบายแก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำหน้ากากอนามัย อีกด้วย

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ายังไม่มีการขายสินค้าเกินราคา แต่พบว่าสินค้ามีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน จึงได้มอบหมายให้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา เร่งประสานผู้ประกอบการหรือโรงงานเพื่อจัดหามาจำหน่ายให้เพียงพอต่อความต้องการและหากพบว่าผู้ประกอบการร้านค้าไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับ 10,000 บาท กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้าและปฏิเสธการจำหน่าย จะมีความผิดตามมาตรา 29 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 41 แห่ง พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ต้องระวางโทษจำคุก 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาได้มีการประชาสัมพันธ์แก่พี่น้องประชาชน หากพบการขายหน้ากากอนามัยเกินราคาให้แจ้งไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาได้ที่สายด่วน 1567 หรือที่กรมการค้าภายใน สายด่วน 1569 ตลอด 24 ชั่วโมง ทางกรมการค้าภายในจะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ หากกรมการค้าภายในตรวจสอบพบว่ามีการกระทำผิดตามร้องเรียนจริงจะดำเนินตามกฎหมายทันที่

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

ประชา-วิลาศิณี-วรางคณา/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา