วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

คุณนฤมล อมรรัตน์วิทยา กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารโอเดียน หาดใหญ่ มอบถุงยังชีพแก่พนักงาน,PCและผู้เช่าในห้างฯเพื่อช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์โควิด-19กำลังระบาด

คุณวินิจ จินตนาศิริกุล ประธานกรรมการบริษัท ห้างฯโอเดียน หาดใหญ่ มอบถุงยังชีพแก่พนักงาน,PCและผู้เช่าในห้างฯโอเดียน หาดใหญ่และบริษัทสหพัฒฯมอบยาสีฟันsalt ในช่วงสถานการณ์โควิด-19กำลังระบาดเพื่อช่วยเหลือพนักงานอีกทางหนึ่ง โดยมอบหมายให้คุณนฤมล อมรรัตน์วิทยา กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารเป็นผู้มอบ “โอเดียน..ไม่เคยทิ้งพวกเรา”