วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

“คอลลาเจนไฮโดรไลเสท” จากหนังปลากระพงขาว สายพันธุ์ไทยแท้ โดยทีมนักวิจัย ม.อ. พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก่บริษัทซีโฟร์ เกรท อินโนเวชั่น จำกัด เพื่อนำไปผลิต พัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมให้คนไทยได้ใช้คอลลาเจนที่ดี มีคุณภาพและความปลอดภัย ทั้งยังช่วยลดการนำเข้าจากต่างประเทศ

จากผลงานการวิจัย ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล นักวิจัย ม.อ. (ม.สงขลานครินทร์) ผู้วิจัยเทคโนโลยีการผลิตคอลลาเจนไฮโดรไลเสทจากหนังปลา มานานกว่า 10 ปี โดยกรรมวิธีการผลิต “คอลลาเจนไฮโดรไลเสท (Hydrolysate) จากหนังปลา” เป็นการผลิตคอลลาเจนจากหนังปลาที่เหลือจากอุตสาหกรรมปลาแล่แช่แข็ง จากนั้น นำมาผ่านกระบวนการทำให้ขนาดโมเลกุลเล็กลง ซึ่งทำให้นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมความงาม อาหารเสริม และเครื่องดื่ม ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพแก่ผู้บริโภคมากขึ้น

ในปัจจุบัน “คอลลาเจน” เป็นโปรตีนที่มีการนำมาใช้ในอุตสาหกรรมความงาม อาหารเสริม และเครื่องดื่ม จำนวนมาก และมีความหลากหลายแหล่งที่มาไม่ว่าจะเป็นจากหนังหมู กระดูกวัว เป็นต้น ซึ่งคอลลาเจนจากแหล่งดังกล่าวมีปัจจัยเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของเชื้อโรค เช่น โรควัวบ้า (Mad cow disease) โรคสมองอักเสบแบบติดต่อ (transmissible spongiform encephalopathy) โรคปากและเท้าเปื่อย (foot and mouth disease) เป็นต้น ดังนั้น ทางเลือกที่น่าสนใจ คือ การผลิตคอลลาเจนจากหนังปลาที่เหลือจากอุตสาหกรรมแล่ปลาเพื่อแช่แข็ง ซึ่งจัดเป็นคอลลาเจนชั้นดีที่สามารถทดแทนได้ และไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนของเชื้อโรค

โดยผลงานวิจัยดังกล่าว ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรและถ่ายทอดสิทธิทางเทคโนโลยีแก่บริษัท ซีโฟร์ เกรท อินโนเวชั่น จำกัด โดย คุณขนิษฐา ขำปัญญา กรรมการผู้จัดการ นำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมา ผลิตผงคอลลาเจนไฮโดรไลเสทโดยสกัดจากหนังปลากะพงขาว เป็นคอลลาเจนที่ผลิตได้เองและใช้ได้ผลจริงในประเทศไทยเป็นที่แรก

สารสกัดคอลลาเจนไฮโดรไลเสทจากหนังปลาที่บริษัทผลิตได้ในครั้งนี้  จดเครื่องหมายการค้าในชื่อ “คอลลาเจน CTSB” เพื่อเป็นเกียรติและได้สื่อถึงที่มาจากคำว่า Collagen + Thailand + Soottawat Benjakul (Prof.Dr.) บริษัทฯ ซีโฟร์ เกรท อินโนเวชั่น จำกัด มีความตั้งใจจะต่อยอดสารสกัดคอลลาเจน CTSB ใน 2 กลุ่มแบรนด์ของบริษัท คือ C’ Maze (ซี เมซ) เป็นกลุ่มเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และ C’ Pround (ซี พราว) กลุ่มเครื่องสำอาง

บริษัทฯ ซีโฟร์ เกรท อินโนเวชั่น จำกัด มีความตั้งใจจะต่อยอดสารสกัดคอลลาเจน CTSB ใน 2 กลุ่มแบรนด์ของบริษัท คือ  C’ Maze (ซี เมซ) เป็นกลุ่มเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และ C’ Pround (ซี พราว) กลุ่มเครื่องสำอางบำรุงผิว

ผลิตภัณฑ์ชิ้นแรก C’Maze ได้รับการต่อยอดที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ตามบันทึกข้อตกลงเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สูตรเครื่องดื่มคอลลลาเจนช๊อต โดยได้รับความร่วมมือจาก Innofood TISTR -ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ (ศนอ.) พัฒนาสูตรเครื่องดื่มให้มีคุณค่าทางโภชนาการสูง รสชาติอร่อย ไม่มีกลิ่นคาว จากนั้นได้เริ่มผลิตที่ FISP- โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยมุ่งเน้นให้  C’ Maze เครื่องดื่มคอลลาเจนช็อต มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง  สร้างพึงพอใจและให้ความมั่นใจในมาตรฐานการผลิตแก่ผู้บริโภคได้ การบรรจุเครื่องดื่มคอลลาเจนช็อตในซองทันสมัย สไตล์ ON-THE-GO Packaging  ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้บริโภคปัจจุบันที่ต้องการความสะดวก พกพาง่าย ดื่มได้ทันที และมีประสิทธิภาพสูง

จัดจำหน่ายโดย : บริษัท เบสท์ ออนไลน์ โปรดักส์ จำกัด โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะอาคารเลขที่ 120 ชั้น 2 ห้องBD 202 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 094-073-5333
LINE ID : bopbop2020
www.bop2020.com