วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ฟรี ฝึกปฏิบัติจริงก่อนส่ง นศ. ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เมื่อวันที่ 2 กันยายน ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ดำเนินการโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา ในการซ่อมคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก และ เครื่อง PC รวมถึงล้างเครื่อง ลงวินโดว์ ลงโปรแกรม และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุม อาคาร 61 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชาตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งมีอาจารย์ผู้สอน 3 คน คือ อ.เอกรินทร์ วาโย อ.ธภัทร ชัยชูโชค และ ดร.ต่วนนูรีซันต์ สุริยะ โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม มรภ.สงขลา ได้ฝึกปฏิบัติจริงก่อนออกไปฝึกงานยังหน่วยงานภายนอก