วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา นำทีมศิษย์เก่า-นศ. ปลูกกาแฟร่วมยาง พัฒนาชุมชนต้นแบบ ต.ทุ่งลาน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา นำทีมศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน ปลูกกาแฟร่วมยางพารา ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ ต.ทุ่งลานอ.คลองหอยโข่ง

 ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ผู้บริหารและคณาจารย์ของทางคณะฯ ประกอบด้วย  ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ ดร.ศุภัครชา อภิรติกร พร้อมด้วยศิษย์เก่า นายวิเศฐ ชูเล็ก นายอับดุลเล๊าะ ล่าหมัน นายชัยพร ศรีประสม นายณัฐวุฒิ ขุนหลัด และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช ร่วมกันปลูกกาแฟประมาณ 600 ต้น ร่วมกับยางพารา เพื่อให้เป็นชุมชนต้นแบบ ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา : การทำเกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ปีที่ 2) กิจกรรมที่ 1 การพัฒนากาแฟเป็นสินค้าอัตลักษณ์ชุมชน : เพื่อพัฒนาการปลูกสร้างสวนกาแฟโรบัสต้าที่เหมาะสมสอดคล้องกับระบบนิเวศเกษตรของชุมชน ให้ได้ปริมาณและคุณภาพสูง มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา