วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา นำทีมจิตอาสาทำเค้กกล้วยหอม มอบทีมแพทย์ รพ.สนาม ส่งกำลังใจรับมือโควิด-19

 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วยรองคณบดี และคณาจารย์ของทางคณะฯ ร่วมส่งกำลังใจสู้ภัยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมี ดร.กมลทิพย์ นิคมรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา นำทีมจิตอาสาจัดทำเค้กกล้วยหอม เพื่อส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ โรงพยาบาลสนาม ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ สงขลา ในการร่วมมือกันคลี่คลายสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก 3