วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

คณะศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา ผนึกวิสาหกิจชุมชน ออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชื่อมเมืองเก่าสงขลา 3 ยุค กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนหลังโควิด

หลักสูตรการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา จับมือวิสาหกิจชุมชน ร่วมออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “Singora Gateway” เชื่อมเมืองเก่าสงขลา 3 ยุค หวังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนหลังโควิด ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

อาจารย์ชัยวัฒนภัทร เลาสัตย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ประจำหลักสูตรการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า หลักสูตรการออกแบบ ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน Eco Tourism Songkhla Thailand นำโดย นางสาวปาริชาด สอนสุภาพ ร่วมพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชื่องโยงเมืองเก่าสงขลา 3 ยุค “Singora Gateway” เพื่อเตรียมรับนักท่องเที่ยวหลังโควิด ภายใต้การการสนับสนุนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) ในโครงการ Change X2 by CEA ซึ่งเมืองเก่าสงขลาถือเป็นเมืองท่าค้าขายทางทะเลที่ความสำคัญและเจริญรุ่งเรืองยาวนานมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยปรากฏชื่อในเอกสารและแผนที่เดินเรือโบราณในนามเมือง “Singora”

อาจารย์ชัยวัฒนภัทร กล่าวว่า เมืองเก่าสงขลาประกอบด้วย 2 พื้นที่สำคัญ คือ เมืองเก่าสงขลาฝั่งหัวเขาและเมืองเก่าสงขลาฝั่งบ่อยาง ซึ่งเชื่อมโยงกันด้วยทะเลสาบสงขลา Lagoon หนึ่งเดียวในประเทศไทย ด้วยการเป็นเมืองท่าค้าขายสำคัญนี้เอง ที่ทำให้เมืองเก่าสงขลามีมนต์เสน่ห์แห่งเรื่องราวประวัติศาสตร์และเป็นพื้นที่หลอมรวมวัฒนธรรมจากหลากหลายเชื้อชาติ ผสมผสานจนเป็นพหุวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คน ประกอบกับภูมิทัศน์ที่งดงามของทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นต้นกำเนิดแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวสงขลา ก่อให้เกิดเป็นวิถีชีวิตชาวประมงเลสาบที่มีความผูกพันกับสายน้ำมาช้านาน

ทั้งนี้ เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม Singora Gateway ประกอบด้วยเส้นทางท่องเที่ยวแบบ One Day Trip ที่เป็นเหมือนประตูพานักท่องเที่ยวย้อนอดีตไปค้นหาเรื่องราวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่งดงามของผู้คนในเมืองเก่าสงขลา ที่เต็มไปด้วยขุมทรัพย์ทางวัฒนธรรมที่ซุกซ่อนอยู่ในทุกพื้นที่ของเมือง ให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสและเรียนรู้ ผ่านเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3 เส้นทาง ทั้งเส้นทาง “The Heart of Singora” ที่จะพาไปรู้จักภูมิทัศน์เชิงวัฒนธรรมที่งดงาม ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นหัวใจของเมืองเก่าสงขลา เส้นทาง “The City of Lagoon” ที่จะพาไปสัมผัสวิถีชีวิตและความผูกพันกับสายน้ำของผู้คนในทะเลสาบสงขลา Lagoon หนึ่งเดียวในประเทศไทย และเส้นทาง “The Singora in Harmony” ที่จะพาไปสัมผัสเรื่องราวความงดงามของการหลอมรวมวัฒนธรรมอันหลากหลายที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืนของเมืองท่าเก่าแก่แห่งนี้

คาดหวังว่าเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม Singora gateway ที่ออกแบบขึ้นนี้ จะมีส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนหลังสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 คลี่คลาย รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองเก่าสงขลาในด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สู่การส่งเสริมให้เป็นเมืองมรดกโลกของยูเนสโกต่อไป อาจารย์ชัยวัฒนภัทร กล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม จองทริปเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และติดตามโปรโมชั่นพิเศษต่าง ๆ ได้ทางหน้า PageFacebook  : Singora Gateway