วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ลงพื้นที่ ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ ถ่ายทอดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา นำทีมคณาจารย์ นักศึกษา ลงพื้นที่ ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา ถ่ายทอดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก พร้อมจัดหลากกิจกรรม อาทิ พัฒนาครีมทาแก้น้ำกัดเท้าผสมสารสกัดสมุนไพร พัฒนาสเปรย์ไล่ยุงผสมสารสกัดตระไคร้หอมและข่าเล็กป้องกันไข้เลือดออก พัฒนาทักษะผลิตยาหม่องผสมสารสกัดสมุนไพร ควบคู่เสริมสร้างอาชีพและดูแลผู้สูงอายุ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำโดย ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ดร.ภวิกา มหาสวัสดิ์ ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ ดร.กนิษฐา พงศ์อาทิตย์ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 6 คน ลงพื้นที่ถ่ายทอดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ร่วมกับ นายพรชัย กลัดเข็มทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรวน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา และชาวบ้านในพื้นที่ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 โดยได้ร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนาชุมชนต้นแบบอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา การพัฒนาครีมทาแก้น้ำกัดเท้าผสมสารสกัดสมุนไพร การพัฒนาสเปรย์ไล่ยุงผสมสารสกัดจากตระไคร้หอมและข่าเล็กเพื่อป้องกันไข้เลือดออก การเสริมสร้างอาชีพและดูแลผู้สูงอายุ อำเภอสทิงพระ พระ จังหวัดสงขลา การพัฒนาทักษะผลิตยาหม่องผสมสารสกัดสมุนไพรระดับครัวเรือน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรวน ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา