วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา เปิดรับนักศึกษา กศ.บป. หลักสูตรเทียบโอน ใน 4 สาขาวิชา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-18 มิ.ย.66

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ,(มรภ.สงขลา) เปิดรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ การจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด และ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยรับสมัครผู้สนใจที่จบ ปวส. หรือเทียบเท่าหากมีประสบการณ์สามารถให้หน่วยงานออกใบรับรองผ่านงาน นำมายกเว้นรายวิชาเรียนได้เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2566