วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมมนุษย์มด Talk วาระพิเศษ “อบต.วิถีใหม่ จากการเมืองฐานราก สู่ภาพฉายในอนาคต”

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา เชิญร่วมฟังเสวนาในรูปแบบออนไลน์ หัวข้อ “อบต.วิถีใหม่ จากการเมืองฐานราก สู่ภาพฉายในอนาคต” วันเสาร์ที่ 4 พ.ย. 64 พบกับการวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองท้องถิ่น ผ่านมุมมองนักวิชาการสายท้องถิ่นแถวหน้า โดยวิทยากรมืออาชีพ

อาจารย์ ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ขอเชิญผู้สนใจ คณาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนศิษย์เก่า เข้าร่วมฟังเสวนาในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom ในหัวข้อ “อบต.วิถีใหม่ จากการเมืองฐานราก สู่ภาพฉายในอนาคต” ในวันเสาร์ ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00-17.30 น. พบกับการวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองท้องถิ่น ผ่านมุมมองนักวิชาการสายท้องถิ่นแถวหน้า นำโดยวิทยากร รศ.ดร.บูฆอรี ยีหมะ อาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทาง https://forms.gle/Znk3M2Gc2eSRHrh9A และเข้าร่วมฟังเสวนา ผ่าน link zoom. Topic: มนุษย์มด Talk วาระพิเศษ “อบต.วิถีใหม่ จากการเมืองฐานราก สู่ภาพฉายในอนาคต”

Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/99123889652?pwd=RTVrQnJqZ0ZMb3B6Ym5MY2NVcTZTQT09

Meeting ID: 991 2388 9652 Passcode: 001268 หรือฟังผ่าน Facebook live ได้ที่ https://www.facebook.com/HUSOSKRU/