วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ ฝ่ายสื่อสารองค์กร จัดการเสวนาออนไลน์ ในหัวข้อ “ดูแลผู้สูงวัย ฝ่าวิกฤตโควิค – 19”

วันศุกร์ที่10 กันยายน 2564 เวลา ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage: WeTSUโดยมีผู้ร่วมเสวนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงรศ.ถนอมศรี อินทนนท์ กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และอาจารย์นิติกุล บุญแก้ว กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ดำเนินรายการนางสาวอารีย์ แย่งกุลเชาว์ เน้นการสร้างความเข้าใจแก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และการช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกาย และจิตใจแก่ผู้สูงให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19