วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

คณะผู้บริหาร ทม.คอหงส์ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อโควิด19 (เข็มที่ 2)

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองคอหงส์ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (covid-19) เข็มที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ เพื่อรณรงค์และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค ในเขตพื้นที่ตำบลคอหงส์ และประชาชนทั่วไป