วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าจะนะ ส่งกำลังใจให้แก่ 21 โรงพยาบาลส่งเสริมตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

22 เม.ย. 2020
990

วันนี้ (22 เมษายน 2563) นายประยูร ขาวซัง วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าจะนะ นายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวน 21 โรงพยาบาลส่งเสริมตำบล ซึ่งแต่ละจุดจะมอบอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้ ตู้สอบสวนโรค สำหรับคัดกรองจำนวน 1 ตู้ , หน้ากากผ้า จำนวน 100 ชิ้น , เจลแอลกอฮอล์ปริมาณ 180 ml. จำนวน 30 ขวด รวมทั้งสิ้นตู้สอบสวนโรค สำหรับคัดกรองจำนวน 21 ตู้ ,หน้ากากผ้า จำนวน 2,100 ชิ้น , เจลแอลกอฮอล์ปริมาณ 180 ml. จำนวน 630 ขวด โดยมีว่าที่พันตรี ยุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอจะนะ ,นายฐากร นาคแก้ว สาธารณสุขอำเภอจะนะ , นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลและหัวหน้า PCU 21 สถานบริการ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในการคัดกรอกและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)