วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ร่วมกับจังหวัดยะลา วิทยาลัยเทคนิคยะลา และอาสาช่างชุมชน ปล่อยคาราวานจิตอาสาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในครัวเรือนหลังน้ำลด จังหวัดยะลา

วันที่ 19 มกราคม 2564 นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี Kick Off ปล่อยคาราวานจิตอาสาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในครัวเรือนหลังน้ำลด จังหวัดยะลา โดยทีมจิตอาสาจาก การ ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ เขื่อนบางลาง เขื่อนรัชชประภา โรงไฟฟ้าภาคใต้ โรงไฟฟ้าจะนะ และได้รับความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคยะลา ทีมจิตอาสา ช่างชุมชนในพื้นที่ แบ่งทีมลงพื้นที่ตำบลบันนังสาเรง ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง และตำบลบาเจาะ อำเภอ บันนังสตา จังหวัดยะลา

เข้าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในครัวเรือนของประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่ผ่านมา นายผล ขวัญนุ้ย ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์กิจกรรมในคร้ังน้ี เพื่อฟื้นฟูระบบไฟฟ้าให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดยะลา ซึ่งทีมช่างจิตอาสา กฟผ. ได้ สำรวจแล้วพบว่า ระบบไฟฟ้าในบ้านเรือนประชาชนอยู่ในสภาพเสี่ยงอันตรายจากไฟฟ้า เนื่องจากอุปกรณ์ ชำรุด ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน กฟผ.จึงจัดกิจกรรมจิตอาสาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในครัวเรือน เข้าซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น เบรกเกอร์ สวิตช์ไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟ หลอดไฟ รวมถึงปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้มีความปลอดภัยพร้อมใช้งาน โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 19-22 มกราคม 2564 และจะขยาย ผลไปยังจังหวัดปัตตานีต่อไป ในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมา

กฟผ. ได้ส่งมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในจังหวัดยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น จำนวนกว่า 2,700 ชุด อย่างไรก็ตาม กฟผ. ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่ประสบ อุทกภัยให้สถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ ได้ลงพื้นที่ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฟฟ้าในครัวเรือน ทั้งนี้ยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ในพื้นที่อีกด้วย