วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน กระทรวงพลังงาน จัดงานประชาสัมพันธ์โครงการการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือก สำหรับเยาวชนในพื้นที่ยุทธศาสตร์ EN – Camp ปีที่ 2

วันที่ 7 ต.ค.62 เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมเอเชี่ยนหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  นายสุทธิชัย สุขสีเสน พลังงานจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานประชาสัมพันธ์โครงการการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือก สำหรับเยาวชนในพื้นที่ยุทธศาสตร์ EN – Camp ปีที่ 2 โดยเป็นโครงการที่จัดขึ้น เพื่อให้แก่เยาวชนในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดยทุธศาสตร์ทั้ง 20 จังหวัด ได้มีส่วนร่วมและรับรู้ รวมทั้งอาจมีการนำไปเผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสร้างเครือข่ายในสถานศึกษาสำหรับพื้นที่จังหวัดที่อยู่ในยุทธศาสตร์ต่อไป

            ทั้งนี้ ผศ.พงษ์ศิริ จรุยนนท์ ม.วิทยาลัยศิลปกรเป็นวิทยากรบรรยาย การประชาสัมพันธ์โครงการในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยทำให้เยาวชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้มากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของพลังงานทางเลือก จึงได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนและครู อาจารย์ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป