วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานรางวัลโครงการแบรนด์ พลังเลือดใหม่ มรภ.สงขลา ชนะเลิศสถาบันการศึกษาที่มีการบริจาคโลหิตมากที่สุด

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลทีมชนะเลิศโครงการแบรนด์ พลังเลือดใหม่ 2562 มรภ.สงขลา คว้ารางวัลชนะเลิศ สถาบันการศึกษาที่มีการบริจาคโลหิตมากที่สุด

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานรางวัลให้แก่ทีมที่ชนะเลิศโครงการแบรนด์ พลังเลือดใหม่ 2562 จัดโดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด และในโอกาสนี้ รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เป็นตัวแทนเข้ารับพระราชทานรางวัลชนะเลิศการประกวดสถาบันการศึกษาที่มีการบริจาคโลหิตจำนวนมากที่สุด เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับมหาวิทยาลัยที่รณรงค์ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่บริจาคโลหิตที่มีจำนวนมากที่สุด โดยในปี พ.ศ.2562 ข้อมูลจากภาคบริการโลหิตระบุว่า มรภ.สงขลา มียอดบริจาคโลหิต 2,480 ยูนิต คณะวิทยาการจัดการ 352 ยูนิต และ ในปี พ.ศ. 2563 มียอดบริจาคโลหิต 2,251 ยูนิต คณะวิทยาการจัดการ 338 ยูนิต

เกี่ยวกับเรื่องนี้ อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มรภ.สงขลา ในฐานะผู้ดูแลกิจกรรมรับบริจาคโลหิต กล่าวว่า มหาวิทยาลัยกำหนดให้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในทุก ๆ วันสำคัญ อาทิ วันราชภัฏ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันเสด็จสวรรคตในหลวง ร.9 วันพ่อแห่งชาติ

 ทั้งนี้ การรับบริจาคโลหิตแต่ละครั้งเป็นระยะเวลา 3 วัน แต่ละครั้งได้รับโลหิตประมาณ 250-300 ยูนิต นอกจากนั้น ยังมีในส่วนของคณะต่าง ๆ ที่จัดบริจาคโลหิตด้วย เช่น คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อผู้อื่น “ให้โลหิต…ให้ชีวิต” ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ” โดยกลุ่มเป้าหมายในการบริจาคโลหิตส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา กยศ. เพื่อนำไปใช้เป็นชั่วโมงจิตอาสา กยศ. และนักศึกษาทั่วไปที่มีการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนบุคลากร และประชาชนในพื้นที่

“มรภ.สงขลา ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันบริจาคโลหิต และทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมกันดำเนินการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ จนมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลสถาบันการศึกษาที่มีการบริจาคโลหิตมากที่สุด จากโครงการแบรนด์ พลังเลือดใหม่ 2562 บุญกุศลจากการร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ขอให้ท่านและครอบครัวจงพบแต่ความสุข อย่าได้มีความทุกข์ ด้วยเทอญ” รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มรภ.สงขลา กล่าว