วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

กฟผ. เตรียมรับมือ แหล่งก๊าซ JDA-A18 หยุดจ่ายก๊าซ 6 วัน ยืนยันไม่กระทบการใช้ไฟฟ้าในภาคใต้พร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกัน

กฟผ. เตรียมมาตรการ 5 ด้าน รองรับแหล่งก๊าซธรรมชาติพัฒนาร่วมไทย – มาเลเซีย(JDA-A18) หยุดจ่ายก๊าซเพื่อซ่อมบำรุงประจำปี ระหว่างวันที่ 6 – 11 สิงหาคม 2564 ยืนยันไม่ส่งผลต่อการใช้ไฟฟ้าภาคใต้และความมั่นคงระบบไฟฟ้าในภาพรวม พร้อมรณรงค์ขอความร่วมมือจากภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ร่วมประหยัดพลังงาน ในช่วงเวลา 18.00 – 21.30 น.

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 นายเริงชัย คงทอง รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า แหล่งก๊าซธรรมชาติในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย – มาเลเซีย หรือ JDA-A18 มีกำหนดซ่อมบำรุงรักษาประจำปี ระหว่างวันที่ 6 – 11 สิงหาคม 2564 รวม 6 วัน ส่งผลให้แหล่งก๊าซฯ JDA-A18 ไม่สามารถส่งจ่ายก๊าซฯ ให้กับโรงไฟฟ้าจะนะ จ.สงขลา ซึ่งเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าสำคัญในพื้นที่ภาคใต้ได้ตามปกติ

โดย กฟผ.ได้คาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าช่วงเวลาดังกล่าวในพื้นที่ภาคใต้ไว้ประมาณ 2,400 เมกะวัตต์ พร้อมจัดมาตรการรองรับไม่ให้กระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของประชาชนในภาพรวมสำหรับมาตรการรองรับ 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านเชื้อเพลิง ได้สำรองปริมาณน้ำมันดีเซลและน้ำมันเตาให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน ในก่อนช่วงเวลาหยุดจ่ายก๊าซฯ รวมทั้งมีแผนรองรับหากการทำงานล่าช้ากว่ากำหนด ด้านระบบผลิต ได้เตรียมการให้โรงไฟฟ้าจะนะ เดินเครื่องด้วยน้ำมันดีเซล และโรงไฟฟ้ากระบี่เดินเครื่องด้วยน้ำมันเตา พร้อมประสานโรงไฟฟ้าอื่น ๆ ในภาคใต้ ให้เตรียมเดินเครื่องเต็มกำลังผลิตในช่วงเวลาดังกล่าว โดยจะมีกำลังผลิตรวม 2,449 เมกะวัตต์ และจากสายส่งเชื่อมโยงภาคกลาง – ภาคใต้อีก 650เมกะวัตต์ ในกรณีฉุกเฉินสามารถรับไฟฟ้าจากประเทศมาเลเซียได้ทันทีอีก 300 เมกะวัตต์ ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดที่ 2,400 เมกะวัตต์ ด้านระบบส่ง ได้ตรวจสอบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและอุปกรณ์สำคัญให้พร้อมใช้งาน ด้านบุคลากร ได้จัดเตรียมทีมงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเข้าแก้ไขสถานการณ์ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และ

ด้านผู้ใช้ไฟฟ้า กฟผ. ขอความร่วมมือจากภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาชนร่วมกันประหยัดพลังงานไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 6 – 11 สิงหาคม 2564 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลา 18.00 – 21.30 น. ซึ่งเป็นช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด
“กฟผ. ได้จัดเตรียมมาตรการรองรับการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง JDA-A18 อย่างเต็มที่ พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเข้าแก้ไขสถานการณ์กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้ทันที ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าระบบไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้จะมีความมั่นคงและเพียงพอ ไม่กระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างแน่นอน”
รองผู้ว่าการระบบส่ง กฟผ. กล่าว