วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

กฟผ. ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี และจ.ปัตตานี เข้าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในครัวเรือนหลังน้ำลดกว่า 100 หลัง

วันที่ 26 มกราคม 2564 กฟผ.โดย ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ ปล่อยขบวนจิตอาสา ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในครัวเรือนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดปัตตานี ณ สถานีไฟฟ้าแรงสูงปัตตานี โดยไดรับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ส่งนักศึกษาจำนวน 15 คนเข้าร่วมทีม

นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี 25 (ร้อย ร.15321 ฉก.ปัตตานี 25) รักษาความปลอดภัยในการลงพื้นที่ กิจกรรมในครั้งนี้ โดยระดมทีมช่าง 100 คน เข้าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในบ้านเรือนหลังน้ำลด ในพื้นที่ตำบลปะกาฮะรัง และตำบลตะลุโบะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี กว่า 100 หลังคาเรือน โดยจะดำเนินการในระหว่างวันที่ 26-29 มกราคม 2564