วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

กฟผ. ร่วมกับจังหวัดยะลาเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมปรับลดการระบายน้ำบรรเทาความเดือดร้อน

กฟผ. ร่วมกับจังหวัดยะลา ระดมกำลังลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมชี้แจงเหตุฝนตกหนักสุดในรอบ 33 ปี ทำให้ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนบางลางอย่างรวดเร็วจนระดับน้ำสูงเกินกว่าระดับกักเก็บปกติ จำเป็นต้องระบายน้ำเพื่อรักษาความปลอดภัยของตัวเขื่อน ทั้งนี้ได้มีการวางแผนร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด และยังคงเฝ้าระวังต่อไปจนกว่าจะหมดฤดูมรสุมในพื้นที่

นายประเสริฐ อินทับ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำเขื่อนบางลางหลังจากได้รับอิทธิพลฝนตกหนักในช่วงวันที่ 4 – 6 มกราคม 2564 ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนบางลางอย่างรวดเร็ว จนระดับน้ำสูงเกินกว่าระดับกักเก็บปกติ กฟผ. จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำฉุกเฉิน ในวันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 06.46 น. เพื่อรักษาความปลอดภัยของตัวเขื่อน และควบคุมปริมาณน้ำไหลเข้าและระบายออกให้อยู่ในสภาวะที่สมดุล โดยน้ำไหลหลากเข้าเขื่อนสูงสุดถึง 137 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือ 2,940 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และได้ระบายออกเพียง 798 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (ประมาณ 1 ใน 4 ของน้ำที่ไหลเข้าเขื่อน) เมื่อปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสูงสุดผ่านพ้นไปแล้ว เขื่อนบางลางได้ทยอยปรับลดการระบายน้ำลงอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบัน (วันที่ 10 มกราคม 2564 เวลา 00.00 น.) ระบายน้ำอยู่ที่ 531 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และจะปรับลดการระบายน้ำลงอีกเมื่อปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนลดลง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดยะลาและปัตตานี

ทั้งนี้ ปริมาณน้ำในอ่างสูงสุด 1,505 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 103.5% เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 ปัจจุบันลดลงเหลือ 1,444 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 99.23% โดย กฟผ. ได้ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง ร่วมกับกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) กรมชลประทาน เพื่อควบคุมการระบายและการผลักดันน้ำที่ปากแม่น้ำปัตตานีให้ไหลลงทะเลได้รวดเร็ว เพื่อลดระดับน้ำที่ท่วมขังบริเวณจังหวัดยะลาและปัตตานี สำหรับความช่วยเหลือในเบื้องต้น กฟผ. ได้ลงพื้นที่ชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยแจกจ่ายถุงยังชีพและน้ำดื่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัย อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนบางลางอย่างใกล้ชิดได้ทางเว็บไซต์ WATER.EGAT.CO.TH หรือ www.banglang.egat.co.th และแอปพลิเคชัน EGAT Water