วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

กกพ.จัดประชุมเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า  ครั้งที่  2

21 ส.ค. 2020
825

วันที่  20  สิงหาคม  2563  ณ  ห้องประกายทอง  ชั้น  3  โรงแรมไดมอนด์  พลาซ่า  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  คุณดรุณวรรณ  ชาญพิพัฒนชัย  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท  ดิ  เอ็กซ์  โซลูชั่นส์  จำกัด  ในฐานะผู้บริหารโครงการฯ  เป็นประธานการประชุมเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า  ครั้งที่  2

โครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า  “ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  พ.ศ. 2562”  ร่วมด้วยคุณมนูญ  ศิริวรรณ  นักวิชาการอิสระ  ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน / ประธานเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า  ดร.ทวีศักดิ์  รักยิ่ง  นักวิชาการอิสระ/ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  และสื่อมวลชนจากทั้งจังหวัดสงขลา  สตูล  ยะลา  และนราธิวาสเข้าร่วมอย่างคับคั่ง

ทั้งนี้  มีการยายสรุปสถานการณ์ภาพรวมพลังงานในประเทศไทย/แผนการพัฒนาและส่งเสริมพลังงานทางเลือกจากแสงอาทิตย์และเชื้อเพลิงขยะ  พร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานของเครือข่าย.