วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

PTT Station เติมเต็มความห่วงใย ร่วมใจฝ่าวิกฤตโควิด-19 ขยายเวลาแจกหน้ากากอนามัยฟรีที่ภาคใต้

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR โดยสถานีบริการน้ำมัน PTT Station เติมเต็มความห่วงใยให้ผู้บริโภค ร่วมดูแลคนไทยอย่างต่อเนื่องในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ที่กลับมาแพร่ระบาดมากขึ้น ด้วยการขยายเวลาแจกหน้ากากอนามัยให้ผู้ที่เติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศเพิ่มเติม รวม 3.5 ล้านชิ้น เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่ช่วยป้องกันเชื้อโรคได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยเมื่อเติมน้ำมันชนิดใดก็ได้ ทุก 1 ใบเสร็จ รับฟรีหน้ากากอนามัย 1 ชิ้น ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ณ สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ที่ร่วมรายการ ที่จังหวัดในภาคใต้ ได้แก่ สงขลา สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง ภูเก็ต  ระนอง  พังงา กระบี่ ตรัง สตูล ยะลา นราธิวาส และปัตตานี

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ตรวจสอบรายชื่อ PTT Station ที่เข้าร่วมรายการ หรือสอบถามกำหนดการแจกหน้ากากอนามัยที่ PTT Station ในแต่ละภาคได้ที่ โทร. 1365 Contact Center

ทั้งนี้ การขยายระยะเวลาแจกหน้ากากอนามัยเพิ่มเติมในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการเพิ่มเติมจากที่OR ได้ดำเนินการไปแล้วในหลายรูปแบบเพื่อเป็นอีกพลังในการช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทั่วประเทศรวม 3.5 ล้านชิ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางดำเนินธุรกิจของ OR ที่มีการดูแลด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ OR ให้ความสำคัญ เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินชีวิตของผู้คนในชุมชนมีมาตรฐานและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ชุมชนน่าอยู่มากขึ้นและจะเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ท้ายนี้ PTT Station ขอส่งความห่วงใยไปยังพี่น้องชาวภาคใต้ และขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวภาคใต้และประเทศไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้โดยเร็วที่สุด