วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

PFP บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัดรับสมัครตำแหน่งงานว่าง

pfp ตำแหน่งงานว่าง บริษัท เปชิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
ตำแหน่งงาน:
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดงาน:
บริหารจัดการระบบบัญชี
วางแผนควบคุมการจัดทำบัญชี
ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลทางบัญชี นำเสนอผู้บริหาร
ประสานงานกับส่วนโรงงานผลิตให้สามารถจัดทำบัญชีต้นทุนได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจได้
บริหารการจัดทำบัญชีต้นทุนสินค้า
วางแผนควบคุมการบริหารทรัพย์สินของบริษัท
จัดทำงบประมาณ และงบกระแสเงินสด เพื่อให้ผู้บริหารนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานได้
ตรวจสอบรายงานภาษีต่าง ๆ ในแต่ละเดือนเพื่อนำส่งสรรพากร
เพศ ชาย หญิง อายุ 30 – 45 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
มีประสบการณ์ในทำงานด้านการบริหารงานด้านบัญชีในธุรกิจด้านโรงงานผลิต อย่างน้อย 5 ปี
มีความเป็นผู้นำ มีทักษะการบริหารจัดการ และสอนงานทีมงานได้ดี
มีประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรม ERP
กระตือรือร้น และตอบสนองอย่างรวดเร็ว เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา
สวัสดิการดีๆ เพื่อเพื่อนพนักงาน
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-สหกรณ์ออมทรัพย์
-บริการรถ รับ- ส่ง
-สวัสดิการประกันกลุ่ม
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-ชุดยูนิฟอร์ม
สนใจสมัครงานติดต่อได้ที่
แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล
ฝ้ายทรัพยากรมนุษย์
TEL 074-303999 ต่อ 602
FEX. 074303909
E-mail : hrm3@pfp-pacific.com
hrm4@pfp-pacific.com
recruitl@pfp-paclfic.com
คุณสมบัติ:
บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด Pacific Fish Processing Co., Ltd.
27/4 ม. 7 ถ.เก้าเส็ง- จะนะ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร. 0 7430 3999 แฟกซ์. 0 7430 3909 www.pfp-pacific.com