วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

PFP บริจาคเงินช่วยเหลือแก่ คนชรา

19 ธ.ค. 2020
871

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูปภายใต้แบรนด์ PFP บริจาคเงินช่วยเหลือแก่ คนชราจำนวน 20,000 บาท  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด นอกจากนี้ยังมีการจัดเลี้ยงอาหารและผลิตภัณฑ์ พี.เอฟ.พี. เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ มูลนิธิ จงฮั่วสงเคราะห์คนชราอนาถา