วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

NT ร่วมสนับสนุนเทคโนโลยี สู้ภัย Covid -19โดยส่งมอบอุปกรณ์ 3G Routerให้กับ3 รพ.เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับทีมแพทย์ และพยาบาลออกหน่วยคัดกรองผู้ป่วย COVID-19

NT ร่วมสนับสนุนเทคโนโลยี สู้ภัย Covid -19โดย บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) ร่วมสนับสนุนการติดต่อสื่อสารผ่านระบบสื่อสารไร้สาย (my) สัญญาณ Wifi ฟรี เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับทีมแพทย์ และพยาบาลออกหน่วยคัดกรองผู้ป่วย COVID-19

โดยส่งมอบใช้งานจำนวน 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส่งมอบอุปกรณ์ 3G Routerให้กับเครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลพะเยา จำนวน 2 ชุด ส่งมอบอุปกรณ์ 3G Router แก่ โรงพยาบาลแม่สอด จำนวน 1 ชุด และโรงพยาบาลอุ้มผาง จำนวน 1 ชุด ส่งมอบอุปกรณ์ 3G Router แก่ โรงพยาบาล ศรีสังวาลย์ แม่ฮ่องสอน จำนวน 1 ชุด