วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

NT ภาคใต้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐโครงการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

วันที่ 12 มกราคม 2566 นายศุภกิจ ยอดแก้ว ผู้จัดการฝ่ายประจำรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มขายและปฎิบัติการลูกค้าภาคใต้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ลงนามข้อตกลงความร่วมมือชุดอุปกรณ์ Smart Multi Service Box และนาย ภัคพล เลิศวารีเวช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส เจ พี อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็ม จำกัด เจ้าของกรรมสิทธิ์ชุดอุปกรณ์ Smart Multi Service Box เพื่อบริการเสียงตามสาย บริการกล้องวงจรปิด (CCTV) บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริการจอภาพประชาสัมพันธ์แสดงผลแบบแอลอีดี บริการไลน์บัญชีธุรกิจ (LINE Official Account) บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) และซอฟต์แวร์ประมวลผล โดยที่ NT เป็นผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) และบริการโทรคมนาคมอื่นๆ ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการขานรับนโยบายของรัฐโครงการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยครอบคลุมพื้นที่ 15 ส่วนขายและบริการลูกค้าภาคใต้ และรองรับการเติบโตทุกกลุ่มเป้าหมาย