วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

MOU โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างเทศบาลนครหาดใหญ่ และ โรงพยาบาลหาดใหญ่

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย นายพีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งทำขึ้นระหว่าง เทศบาลนครหาดใหญ่ และ โรงพยาบาลหาดใหญ่ โดยทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกำหนดความร่วมมือ