วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

Go Green เที่ยวฉบับคนรักษ์โลก กฟผ. มุ่งเป้าปลูกป่าล้านไร่ ชวน ติวเตอร์-ยิม ลุยปลูกป่าโลว์คาร์บอน

กฟผ. ร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทรา และพันธมิตร จุดกระแสรักษ์โลก ดึงนักแสดงคู่ซี้สุดฮอต ติวเตอร์ – ยิม ชวนเที่ยวแบบสายกรีน สัมผัสกับธรรมชาติ ลุยปลูกป่าแบบโลว์คาร์บอน ในกิจกรรม “กฟผ. ปลูกป่า ล้านไร่ ลุยเลน สร้างบ้านปลา คอนโดปู” ร่วมกันพลิกฟื้นผืนป่าชายเลน ดันเป้าหมายปลูกป่าหนึ่งล้านไร่ให้สำเร็จ พร้อมกระจายรายได้สู่ชุมชนในพื้นที่
.

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ที่ผ่านมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานฉะเชิงเทรา ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA) และผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดกิจกรรม “กฟผ. ปลูกป่า ล้านไร่ ลุยเลน สร้างบ้านปลา คอนโดปู” กับติวเตอร์ – ยิม นำผู้โชคดี 15 คู่ สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนบางปะกง เรียนรู้และทำกิจกรรมรักษ์โลก ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง – บ้านปลา ธนาคารปู พร้อมร่วมกันปลูกป่าชายเลน ณ แหล่งเรียนรู้นิเวศป่าชายเลน โรงเรียนพระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล) อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

 กิจกรรมนี้ เป็นการจุดประกายให้คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพอากาศแบบโลว์คาร์บอนในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การเดินทางด้วยรถ EV และการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับการปลูกป่า กิจกรรมในวันนี้จะสามารถลดการปล่อยและชดเชยคาร์บอนไดออกไซด์ได้เทียบเท่ากับการปลูกต้นโกงกางกว่า 150 ต้น โดยในวันนี้ได้มีการปลูกกล้าไม้โกงกางร่วมกัน เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนในพื้นที่บางปะกง โดยเน้นการปลูกอย่างถูกวิธีและการอยู่รอดของกล้าไม้ที่จะสามารถเติบโตพร้อมเป็นแหล่งพักพิงของสัตว์น้ำต่อไป
. การปลูกป่าในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการปลูกป่าล้านไร่อย่างมีส่วนร่วม ของ กฟผ. ที่ตั้งเป้าหมายปลูกป่า 1 ล้านไร่ ภายใน 10 ปี และบำรุงรักษาต่อเนื่องอีก 9 ปี เพื่อดูดซับและเก็บกักคาร์บอนไดออกไซด์ มากกว่า 1.2 ล้านตัน CO2 ต่อปี คาดว่าตลอดระยะเวลาโครงการฯ จะสามารถดูดซับและกักเก็บคาร์บอนฯ ได้ทั้งสิ้นประมาณ 23.6 ล้านตัน CO2 เพื่อร่วมลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตามเป้าหมายของประเทศในการมุ่งสู่ Carbon Neutrality ภายในปี ค.ศ.2050 ทั้งนี้ กฟผ. ได้ดำเนินการปลูกป่ามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 จนถึงปัจจุบัน