วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ข่าวเศรษฐกิจ

หาดทิพย์รายได้ไตรมาส 1’2567 โตต่อเนื่อง 3.8% พร้อมปรับกลยุทธ์สร้างรายได้และเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มกำไร

21 พ.ค. 2024
กรุงเทพฯ21 พฤษภาคม 2567 –หาดทิพย์แถลงผลงานไตรมาส 1 ปี 2567 โชว์ยอดขายเติบโตร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยเป็นผลจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว การปฏิบัติการในตลาด และสภาพอากาศ แต่ต้นทุนน้ำตาลและกระป๋องบรรจุเครื่องดื่มที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อกำไรขั้นต้นและผลการดำเนินงานในภาพรวมเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคาดการณ์ผลการดำเนินงานตลอดทั้งปีในเชิงบวก

มรภ.สงขลา ลงพื้นที่ ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จัดอบรมพัฒนาทักษะการป้องกันและจัดการภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุฯ

20 พ.ค. 2024
คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ลงพื้นที่ ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จัดอบรมพัฒนาทักษะการป้องกันและจัดการภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุสำหรับตนเองและผู้ดูแล คณาจารย์สาธารณสุขชุมชนนำทีมถ่ายทอดความรู้ สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ช่วยเหลือประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

โรงไฟฟ้าจะนะต้อนรับคณะสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพลทหารราบที่ 5 ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.จะนะ และโรงไฟฟ้าจะนะ

20 พ.ค. 2024
วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 โรงไฟฟ้าจะนะนำโดยนายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อํานวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ ต้อนรับคณะสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพลทหารราบที่ 5 นำโดย คุณชฎาภรณ์ แจ่มแจ้ง ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพลทหารราบที่ 5 พร้อมด้วยคณะหน่วยกำลังพลในพื้นที่ หน่วยเฉพาะกิจสงขลา หน่วยเฉพาะกิจสงขลา 40 ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. จะนะ และโรงไฟฟ้าจะนะ โดยมีนายยุทธพร ด้วงดี ช่

เทศบาลนครหาดใหญ่จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเทศบาลพบประชาชนเยี่ยมบ้าน แลเมือง ประจำปี 2567 และการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2567 ครั้งที่ 1/2567

17 พ.ค. 2024
วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณีนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วม ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเทศบาลพบประชาชนเยี่ยมบ้าน แลเมือง ประจำปี 2567 และการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2567 ครั้งที่ 1/2567 เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค และกำหนดแนวทางร่วมกัน ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานของทุกสำนัก / กอง ในการทำ

นางขวัญเรือน อรุณวรรณผู้อำนวยการส่วนอำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันต้นไม้ประจําปีของชาติ พ.ศ. 2567 พร้อมร่วมสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ AOT จำนวน 1,200 ขวด

17 พ.ค. 2024
วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 (เวลา 09.30 น.) นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการจัดกิจกรรมโครงการวันต้นไม้ประจําปีของชาติ พ.ศ. 2567 ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 ที่ได้อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยกรมป่าไม้ได้เชิญชวนหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันต

คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ฯ เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมในงาน ” SONGKHLA MICE CITY Roadshow to Ipoh and Penang” ร่วมสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพของจังหวัดสงขลา รองรับกิจกรรมไมซ์และร่วมพูดคุยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของเมืองหาดใหญ่

14 พ.ค. 2024
วันที่ 14 พ.ค.67 ณ อิโปห์ รัฐเปรัก ประเทศมาเลเซีย พล.ต.ท. สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมาย นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ และนายอาหมัด เบญอาหลี รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ร่วมกิจกรรม SONGKHLA MICE CITY อิโปห์ รัฐเปรัก ประเทศมาเลเซีย พร้อมด้วย นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา สมาคมโรงแรมหาดใหญ่จังหวัด TCEB สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ภาคีเครือข่าย และเจ้าหน

นายชูวิทย์ พันธุ์เณร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บริษัท พัทยา แอร์เวย์ จำกัด ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือเรื่องการปฏิบัติงานที่เส้นทางหาดใหญ่ 

14 พ.ค. 2024
วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 (เวลา 14.00 น.) นายชูวิทย์ พันธุ์เณร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) ให้การต้อนรับผู้บริหาร บริษัท พัทยา แอร์เวย์ จำกัด ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือเรื่องการปฏิบัติงานที่เส้นทางหาดใหญ่ ในด้านขีดความสามารถและแนวทางการปฏิบัติงาน โดยมีผู้บริหารและพนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่เข้าร่วมหารือ ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่