วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

ข่าวเศรษฐกิจ

รองผู้ว่านราฯ แนะการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญ ทุกคนต้องมีความรู้เป็นพื้นฐานในการต่อยอดเพื่อสร้างอาชีพ

28 มิ.ย. 2022
นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิด เปิดงาน “โครงการมหกรรมวิชาการนราวิทย์อิสลาม ตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2565” ซึ่งโรงเรียนนราวิทย์อิสลามได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2565 เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ และสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับนักเรียน ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียน

“นิพนธ์”แจง เคยแจ้ง “พลวิศว์” คู่สัญญาไปแล้ว “สัญญาเป็นโมฆะ” จึงไม่ต้องบอกเลิกสัญญา ไม่มีผลผูกพันตั้งแต่ต้น

28 มิ.ย. 2022
นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)มีมติว่าจะฟ้องนายนิพนธ์เอง ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ตาม ม.157 แต่จะฟ้องประเด็นเมื่อรู้ว่า มีการฮั้วประมูลทำไม่บอกเลิกสัญญาว่า ที่จริงประเด็นนี้ทาง อบจ.สงขลาได้แจ้ง บริษัท พลวิศย์ เทคพลัส จำกัด ผู้ชนะการประกวดไปไปแล้วว่าสัญญาเป็นโมฆะ ต้องมาขอคืน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมโครงการกินน้ำชายามเช้า – กินข้าวยำสัญจรกับภาครัฐและเอกชนประจำเดือนมิถุนายน 2565

23 มิ.ย. 2022
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายรังสิต แก้วหวังสกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมโครงการกินน้ำชายามเช้า – กินข้าวยำสัญจรประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าชิง หมู่ที่ 6 ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมี ว่าที่พันตรี ยุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอจะนะ เป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู

นิพนธ์ฯ ย้ำ ทีมมหาดไทย มอบนายอำเภอทั่วประเทศ ประสานทุกภาคส่วน ทำบุญใหญ่ ช่วยประชาชนลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน พร้อม ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัย-ภัยแล้ง จ.อุดรธานี

22 มิ.ย. 2022
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ที่โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของผู้อำนวยการอำเภอ และหลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีนายบุญธรรมเลิศสุขีเกษมอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภั