วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

ข่าวเด่น

ทีมชนะเลิศตะกร้อชายหาด “อบจ.สงขลา โอเพ่นคัพ ครั้งที่ 2” รายงานและมอบถ้วยชนะเลิศแก่มหาวิทยาลัยทักษิณ

28 มิ.ย. 2022
วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ทีมชนะเลิศตะกร้อชายหาด รุ่นประชาชนหญิงทั่วไป การแข่งขัน ตะกร้อชายหาด “อบจ.สงขลา โอเพ่นคัพ ครั้งที่ 2” เข้าพบรายงานผลการแข่งขันและมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศแก่มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร. นำโชค บัวดวง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ รับทรา

“นิพนธ์”แจง เคยแจ้ง “พลวิศว์” คู่สัญญาไปแล้ว “สัญญาเป็นโมฆะ” จึงไม่ต้องบอกเลิกสัญญา ไม่มีผลผูกพันตั้งแต่ต้น

28 มิ.ย. 2022
นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)มีมติว่าจะฟ้องนายนิพนธ์เอง ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ตาม ม.157 แต่จะฟ้องประเด็นเมื่อรู้ว่า มีการฮั้วประมูลทำไม่บอกเลิกสัญญาว่า ที่จริงประเด็นนี้ทาง อบจ.สงขลาได้แจ้ง บริษัท พลวิศย์ เทคพลัส จำกัด ผู้ชนะการประกวดไปไปแล้วว่าสัญญาเป็นโมฆะ ต้องมาขอคืน

ม.ทักษิณ จัดค่ายส่งเสริมทักษะกีฬาฟุตบอลนักเรียนภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริและโรงเรียนขาดแคลนในพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้

22 มิ.ย. 2022
โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริและโรงเรียนขาดแคลนในพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยอาจารย์ ดร.อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว ประธานโครงการ และคณะกรรมการโครงการฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกีฬาฟุตบอลสำหรับเด็ก อายุ 11-12 ปี ในโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 จำนวน 15 โรงเรียน และได้คัดเลือกนักกีฬาฟุตบอลที่มีทักษะและความสนใจเข้าร่วมพัฒนาสมรรถนะด้านกีฬาฟุตบอลให้มีความเชี่ยวชาญและมี

นิพนธ์ฯ ย้ำ ทีมมหาดไทย มอบนายอำเภอทั่วประเทศ ประสานทุกภาคส่วน ทำบุญใหญ่ ช่วยประชาชนลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน พร้อม ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัย-ภัยแล้ง จ.อุดรธานี

22 มิ.ย. 2022
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ที่โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของผู้อำนวยการอำเภอ และหลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีนายบุญธรรมเลิศสุขีเกษมอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภั