วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

ข่าวสังคม

ทีมชนะเลิศตะกร้อชายหาด “อบจ.สงขลา โอเพ่นคัพ ครั้งที่ 2” รายงานและมอบถ้วยชนะเลิศแก่มหาวิทยาลัยทักษิณ

28 มิ.ย. 2022
วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ทีมชนะเลิศตะกร้อชายหาด รุ่นประชาชนหญิงทั่วไป การแข่งขัน ตะกร้อชายหาด “อบจ.สงขลา โอเพ่นคัพ ครั้งที่ 2” เข้าพบรายงานผลการแข่งขันและมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศแก่มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร. นำโชค บัวดวง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ รับทรา

รองผู้ว่านราฯ แนะการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญ ทุกคนต้องมีความรู้เป็นพื้นฐานในการต่อยอดเพื่อสร้างอาชีพ

28 มิ.ย. 2022
นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิด เปิดงาน “โครงการมหกรรมวิชาการนราวิทย์อิสลาม ตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2565” ซึ่งโรงเรียนนราวิทย์อิสลามได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2565 เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ และสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับนักเรียน ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียน

“นิพนธ์”แจง เคยแจ้ง “พลวิศว์” คู่สัญญาไปแล้ว “สัญญาเป็นโมฆะ” จึงไม่ต้องบอกเลิกสัญญา ไม่มีผลผูกพันตั้งแต่ต้น

28 มิ.ย. 2022
นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)มีมติว่าจะฟ้องนายนิพนธ์เอง ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ตาม ม.157 แต่จะฟ้องประเด็นเมื่อรู้ว่า มีการฮั้วประมูลทำไม่บอกเลิกสัญญาว่า ที่จริงประเด็นนี้ทาง อบจ.สงขลาได้แจ้ง บริษัท พลวิศย์ เทคพลัส จำกัด ผู้ชนะการประกวดไปไปแล้วว่าสัญญาเป็นโมฆะ ต้องมาขอคืน