วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ข่าวการศึกษา

มรภ.สงขลา ลงพื้นที่ ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จัดอบรมพัฒนาทักษะการป้องกันและจัดการภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุฯ

20 พ.ค. 2024
คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ลงพื้นที่ ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จัดอบรมพัฒนาทักษะการป้องกันและจัดการภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุสำหรับตนเองและผู้ดูแล คณาจารย์สาธารณสุขชุมชนนำทีมถ่ายทอดความรู้ สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ช่วยเหลือประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

มรภ.สงขลา ติวเข้มนักวิจัยพัฒนาทักษะการขอจริยธรรมวิจัยในมนุษย์
เทียบเชิญวิทยากรแนะวิธีเขียนโครงร่างฯ สร้างผลงานคุณภาพสู่สากล

16 พ.ค. 2024
มรภ.สงขลา จัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เทียบเชิญวิทยากรถ่ายทอดวิธีเขียนโครงร่างการวิจัยให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมคณาจารย์และนักศึกษามีองค์ความรู้สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสู่สากล เมื่อวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยมี รศ.ดร.ทัศ

มรภ.สงขลา นำตัวแทนผู้นำ นศ. เข้าค่ายผู้นำเยาวชน คนราชภัฏ ครั้งที่ 1สร้างเครือข่ายเข้มแข็ง วางทิศทางการทำงานเป็นหนึ่งเดียว

16 พ.ค. 2024
มรภ.สงขลา นำตัวแทนผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายผู้นำเยาวชน คนราชภัฏ ครั้งที่ 1” บ่มเพาะความเป็นผู้นำนักศึกษา มีทิศทางการทำงานเป็นหนึ่งเดียว เสริมสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วยตัวแทนจากกองพัฒนานักศึกษา นำตัวแทนผู้นำนักศึกษา มรภ.สงขลา เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายผู้นำเยาวชน คนราชภัฏ ครั้งที่

มรภ.สงขลา บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

16 พ.ค. 2024
วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มรภ.สงขลา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์

“อพ.สธ.” มรภ.สงขลา ร่วมเวทีประชุมเครือข่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เดินหน้าขับเคลื่อนงานพระราชดำริสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

15 พ.ค. 2024
ตัวแทน “อพ.สธ.” มรภ.สงขลา ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จับมือสถาบันอุดมศึกษาสมาชิก 9 เครือข่ายทั่วประเทศ ขับเคลื่อนงานพระราชดำริสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2567 นางสาวเกศสุพร มากสาขา หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย นางสาวสุทธินี ช่ว

มรภ.สงขลา ผนึกภาคีเครือข่ายจัดเทศกาลของดีเกาะยอ 18-22 พ.ค. 67 นำองค์ความรู้ทางวิชาการต่อยอดพัฒนาท้องถิ่น

14 พ.ค. 2024
มรภ.สงขลา จับมือ จ.สงขลา องค์กรท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย จัดงานเทศกาลของดีเกาะยอ ระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2567 ณ วัดโคกเปี้ยว นำองค์ความรู้ทางวิชาการร่วมพัฒนาท้องถิ่น พร้อมแถลงข่าวเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ร่วมแถลงข่าวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะยอ (เทศกาลของดีเกาะยอ) ประจำปี 2567 ณ ลานป