วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

ข่าวการศึกษา

ศอ.บต. เปิดเวที จัด Business Matching นักธุรกิจไทย-มาเลย์-สิงคโปร์ ขยายโอกาสการค้า-ลงทุน สินค้าบริการฮาลาลชายแดนใต้ ด้าน “สมศักดิ์” เผย พบรองนายกมาเลย์ พร้อมลงทุนในชายแดนใต้ สอดรับ พัฒนาเมืองคู่แฝด ไทย-มาเลย์

02 ธ.ค. 2023
วันนี้ (1 ธันวาคม 2566) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดเวทีให้ผู้ประกอบการไทย ในพื้นที่ จชต. ได้จัดแสดงสินค้า พร้อมจับคู่ธุรกิจ Business Matching คู่ค้าจากประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ ในมหกรรมเชื่อมสัมพันธ์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษาระหว่างประเทศ คาบสมุทรมลายูภาคใต้ฯ ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ร่วมปาฐกถาพิเศษ “ทิศทางการ

ศอ.บต. ดึงผู้ประกอบการ ไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร์ นำเสนอสินค้าอุตสาหกรรม-SME-OTOP-สุขภาพ-บริการฮาลาล พร้อมจับคู่ทางธุรกิจ Business Matching ขยายโอกาสการค้าการลงทุน ยกระดับเศรษฐกิจพื้นที่ชายแดนใต้

02 ธ.ค. 2023
วันนี้ (1 ธันวาคม 2566) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดมหกรรมเช่ือมความสัมพันธ์ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษาระหว่างประเทศ คาบสมุทรมลายูภาคใต้ อนุภูมิภาคไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร์ ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมและเปิดตลาดสินค้าและบริการฮาลาลของจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งในและต่างประเทศ สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ตัว

อาจารย์เกษตร มรภ.สงขลา วิทยากร “เปรียบเทียบการเชือดแพะตามหลักสากลกับหลักศาสนาอิสลามฯ” ถ่ายทอดความรู้ผู้ประกอบการภาคใต้ตอนล่าง ต่อยอดสู่โมเดลโรงแปรสภาพระดับชุมชน

30 พ.ย. 2023
อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา รับหน้าที่วิทยากรบรรยายหัวข้อ “เปรียบเทียบการเชือดแพะตามหลักสากลกับหลักศาสนาอิสลาม และปฏิบัติการแปรสภาพแพะมีชีวิตเป็นซากและการตัดแต่งซากแพะแบบสากล” ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง รองรับความต้องการของพื้นที่ จัดหาแพะคุณภาพดีแปรสภาพสู่ผู้บริโภค พร้อมเป็นโมเดลสร้างโรงแปรสภาพระดับชุมชน อ.สันติ หมัดหมัน อาจารย์ประจำสาขาวิ

ทม.คอหงส์ ร่วมโครงการประชุมทางวิชาการฯ อพ.สธ. จ.เชียงใหม่

21 พ.ย. 2023
วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมด้วยนายชวน บริรักษ์ ปลัดเทศบาล นายชัยวัฒน์ โพธิพงศา รองปลัดเทศบาล นำคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 เพื่อนำเสนอผลงาน ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เรื่องมาใหม่
มรภ.สงขลา ร่วมปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง ร.9
มรภ.สงขลา จัดแสดงดนตรี H.M.SONG บรรเลงเพลงของพ่อ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง ร.9
ศอ.บต. เปิดเวที จัด Business Matching นักธุรกิจไทย-มาเลย์-สิงคโปร์ ขยายโอกาสการค้า-ลงทุน สินค้าบริการฮาลาลชายแดนใต้ ด้าน “สมศักดิ์” เผย พบรองนายกมาเลย์ พร้อมลงทุนในชายแดนใต้ สอดรับ พัฒนาเมืองคู่แฝด ไทย-มาเลย์
ศอ.บต. ดึงผู้ประกอบการ ไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร์ นำเสนอสินค้าอุตสาหกรรม-SME-OTOP-สุขภาพ-บริการฮาลาล พร้อมจับคู่ทางธุรกิจ Business Matching ขยายโอกาสการค้าการลงทุน ยกระดับเศรษฐกิจพื้นที่ชายแดนใต้