วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

ข่าวการศึกษา

ทีมชนะเลิศตะกร้อชายหาด “อบจ.สงขลา โอเพ่นคัพ ครั้งที่ 2” รายงานและมอบถ้วยชนะเลิศแก่มหาวิทยาลัยทักษิณ

28 มิ.ย. 2022
วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ทีมชนะเลิศตะกร้อชายหาด รุ่นประชาชนหญิงทั่วไป การแข่งขัน ตะกร้อชายหาด “อบจ.สงขลา โอเพ่นคัพ ครั้งที่ 2” เข้าพบรายงานผลการแข่งขันและมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศแก่มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร. นำโชค บัวดวง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ รับทรา

มรภ.สงขลา จับมือ อบจ.สงขลา-สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนฯ-ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา อบรมหลักสูตรผู้ตรวจแปลงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS

28 มิ.ย. 2022
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา เดินหน้าMOUเพื่อการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ จับมือ อบจ.สงขลา สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลา ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา อบรมหลักสูตรผู้ตรวจแปลงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมSDGsPGSหวังยกระดับนักศึกษาและเครือข่ายเกษตรกร สู่การเป็นนักส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน ภายใต้หลักสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหา

ม.ทักษิณ จัดค่ายส่งเสริมทักษะกีฬาฟุตบอลนักเรียนภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริและโรงเรียนขาดแคลนในพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้

22 มิ.ย. 2022
โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริและโรงเรียนขาดแคลนในพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยอาจารย์ ดร.อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว ประธานโครงการ และคณะกรรมการโครงการฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกีฬาฟุตบอลสำหรับเด็ก อายุ 11-12 ปี ในโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 จำนวน 15 โรงเรียน และได้คัดเลือกนักกีฬาฟุตบอลที่มีทักษะและความสนใจเข้าร่วมพัฒนาสมรรถนะด้านกีฬาฟุตบอลให้มีความเชี่ยวชาญและมี

สถาบันมาตรวิทยาฯ ลงนามความร่วมมือ มรภ.สงขลา-ราชภัฏทั่วประเทศ จัดทำหลักสูตรด้านมาตรวิทยาในรูปแบบ Degree และ Non-Degree ควบคู่พัฒนางานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ภาครัฐ เอกชน

21 มิ.ย. 2022
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ลงนามความร่วมมือ มรภ.สงขลา พร้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จับมือร่วมพัฒนาและจัดทำหลักสูตรด้านมาตรวิทยาในรูปแบบDegreeและNon-Degreeควบคู่พัฒนางานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรวิทยาให้กับภาครัฐและเอกชน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ลงนามความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ระหว่างสถาบันมาตรวิทยาแห่งช