วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

ข่าวการท่องเที่ยว

นายกเมืองคอหงส์ทำMOUระหว่างสวนเกษตรนายสมคิด อรัญดรร่วมพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ “สวนเกษตรชุมชน เพื่อการท่องเที่ยว”

20 มิ.ย. 2022
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ดำเนินงานแหล่งเรียนรู้สวนเกษตรชุมชน เพื่อการท่องเที่ยว ร่วมกับ นายสมคิด อรัญดร เพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ “สวนเกษตรชุมชน เพื่อการท่องเที่ยว” ของเทศบาลเมืองคอหงส์ พร้อมด้วย นายธันยพงศ์ คงเจริญ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน และเจ้าหน้าที่เทศบ

รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา เข้ารับเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (อปท. สะอาด) การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2564

13 มิ.ย. 2022
วันนี้ (13 มิถุนายน 2565) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายภูริน ทิพย์มณี รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา เข้ารับเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (อปท. สะอาด) การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบเกียรติบัตรฯ ในการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเ

นายปเวษ เศียรอุ่น รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) รหญ. (ปร.) เข้าร่วมพิธีฯ ณ ศูนย์อำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์

13 มิ.ย. 2022
วันที่ 13 มิถุนายน 2565 (เวลา 04.50 น.) นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีอำนวยพรและส่งชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2565 (ฮ.ศ.1443) ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย เที่ยวบินที่ TG8806 เส้นทางหาดใหญ่ (HDY) – มาดีนะห์ (MED) จำนวนผู้โดยสาร 276 คน พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการประจำศูนย์อำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ จังหวัดสงขลา, นายปเวษ เศียรอุ่น รองผู้อำนวยการ

อาจารย์ “ประวัติศาสตร์เพื่อการสื่อสารสังคม” มรภ.สงขลา ร่วมคณะทำงาน Upstream Process เมืองเก่าสงขลาสู่มรดกโลก ถ่ายทอดข้อมูลวัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร (วัดกลาง) แก่คณะผู้เชี่ยวชาญจาก ICOMOS Paris

11 มิ.ย. 2022
อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการสื่อสารสังคม คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการUpstream Processเมืองเก่าสงขลาสู่มรดกโลก จับมือองค์กรพันธมิตรถ่ายทอดข้อมูลวัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร (วัดกลาง) แก่คณะผู้เชี่ยวชาญจากICOMOS Parisเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเป็นเมืองมรดกโลกของUNESCO ผศ.วสิน ทับวงษ์ อาจารย์สาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการสื่อสารสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) ตรวจพื้นที่ให้บริการผู้โดยสารและญาติผู้มาส่งในเที่ยวบินเช่าเหมาลำสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ฯ

10 มิ.ย. 2022
วันที่ 10 มิถุนายน 2565 (เวลา 15.00น.) เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) พร้อมด้วยผู้บริหารท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตรวจพื้นที่ให้บริการผู้โดยสารและญาติผู้มาส่งในเที่ยวบินเช่าเหมาลำสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครมักกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประจำปี 2565 ซึ่งมีกำหนดตารางการบินขาไปในวันที่ 12, 13, 29 มิ.ย. 65, 1 ก.ค. 65 และเที่ยวบินขากลับในวันที่ 21, 22 ก.ค.65,