วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักวิทยบริการฯ มรภ.สงขลา ลงพื้นที่ จ.สตูล ดำเนินโครงการชุมชนดิจิทัล เตรียมออกแบบหลักสูตรอบรม ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

22 ก.พ. 2024
สำนักวิทยบริการฯ ลงพื้นที่ อบต.อุใดเจริญ-อบต.เขาขาว จ.สตูล ประเมินศักยภาพ ปัญหา และความสามารถด้านทักษะดิจิทัลของคนในชุมชน เตรียมต่อยอดใช้เป็นข้อมูลออกแบบหลักสูตรอบรมด้านดิจิทัล พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำโดย อาจารย์เสรี ชะนะ ผู้อำ

เทศบาลนครสงขลา ร่วมกับหน่วยงานภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ประชุมหารือโครงการพัฒนาในเขตเทศบาลนครสงขลา เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท้องถิ่นและประชาชน

21 ก.พ. 2024
วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2567) ที่ห้องประชุมสารภี 2 สำนักงานเทศบาลนครสงขลา นายสมชาย จันทรประทิน รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานในการประชุมโครงการพัฒนาในเขตเทศบาลนครสงขลา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันในการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างตามงบประมาณประจำปี และโ

นายชูวิทย์ พันธุ์เณร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) ให้การต้อนรับ หัวหน้าส่วนไปรษณีย์ควบคุม สังกัดฝ่ายควบคุมคุณภาพระบบปฎิบัติการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อเข้าหารือเกี่ยวกับแนวทางการขนส่งไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ

21 ก.พ. 2024
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายชูวิทย์ พันธุ์เณร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) ให้การต้อนรับ นายนิวัฒน์ชัย วรเดชธนไพศาล หัวหน้าส่วนไปรษณีย์ควบคุม สังกัดฝ่ายควบคุมคุณภาพระบบปฎิบัติการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อเข้าหารือเกี่ยวกับแนวทางการขนส่งไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศผ่านช่องทางท่าอากาศยานหาดใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหารท่าอากาศยานหาดใหญ่ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือฯ ณ ห้องประชุม 1 อา

มรภ.สงขลา จัดอบรม “การสอนภาษาไทยบูรณาการสู่ชั้นเรียน” ติวครู ตชด. ฝึกเขียนเรื่องตามจินตนาการ-อ่านทำนองเสนาะ แก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

20 ก.พ. 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา ผนึกกำลังคณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา จัดอบรม “การสอนภาษาไทยบูรณาการสู่ชั้นเรียน” เทียบเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดความรู้ครูโรงเรียน ตชด. พร้อมฝึกปฏิบัติเขียนเรื่องตามจินตนาการ อ่านทำนองเสนาะ หวังช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษา แก้ปัญหาเด็กประถมตอนต้นอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา)

“จิระภาภรณ์ แซ่เซียว” นศ.คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา คว้ารางวัล To be number one Performance ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ครั้งที่ 5

18 ก.พ. 2024
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวจิระภาภรณ์ แซ่เซียว นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ได้รับรางวัลพิเศษ TO BE NUMBER ONE Best Performance ในการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2567 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี