วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ร่วมจัดงานสัมมนาสื่อมวลชน จังหวัดสงขลา ประจำปี 2562 ณ โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ จังหวัดสงขลา

29 พ.ย. 2019
โออาร์ พร้อมเติบโตไปกับสังคมชุมชนจังหวัดสงขลา ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน นางสาวราชสุดา รังสิยากูล ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร และนายวิสิทธิ์ ศิริพฤกษ์ ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมสงขลา บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ร่วมจัดงานสัมมนาสื่อมวลชน จังหวัดสงขลา ประจำปี 2562 ณ โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ จังหวัดสงขลา เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของสื่อมวลชน แลกเปลี่ยนข้อมูลข