วันอังคาร, 5 ธันวาคม 2566

ไทยเวียตเจ็ทเปิดตัว ‘Fly Green Fund’ จับมือมูลนิธิสืบฯ ระดมทุนปกป้องสิ่งแวดล้อม

วันที่ 1 เมษายน 2564 – สายการบินไทยเวียตเจ็ท ร่วมกับ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ประกาศความร่วมมือในโครงการ ‘Fly Green Fund’ เปิดระดมทุนจากผู้โดยสารและประชาชนทั่วไปเพื่อสนับสนุนกิจกรรมและการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของมูลนิสืบนาคะเสถียร สานต่องานด้านการปกป้อง อนุรักษ์ และคุ้มครองป่าไม้ รวมทั้งสัตว์ป่าที่ถูกคุกคาม

โครงการ ‘Fly Green Fund’ กำเนิดขึ้นจากการมุ่งสานต่อปณิธานของโครงการ ‘Fly Green’ ของสายการบินเวียตเจ็ท (เวียดนาม) โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรในประเทศไทย

นายวรเนติ หล้าพระบาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยเวียตเจ็ท กล่าวว่า “พันธกิจของสายการบินไทยเวียตเจ็ท มิได้มีเพียงการมอบโอกาสในการเดินทางอันสนุกสนานแก่ผู้โดยสารเพียงเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมในทุกมิติ สำหรับโครงการ Fly Green Fund เป็นโครงการที่สายการบินก่อตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไทยเวียตเจ็ทเชื่อมั่นว่า คุณภาพชีวิตที่ดีมาพร้อมกับคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น และสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากปราศจากความร่วมมือจากพวกเราทุกคนในฐานะพลเมืองโลก”

“ในช่วงหลัง 30 ปีนี้ เรา (มูลนิธิสืบนาคะเสถียร) และองค์กรอนุรักษ์อื่น ๆ ทั่วโลก เข้าสู่แอนโทรโปซีน (Anthropocene) หรือเดินเข้าสู่ภาวะการสูญพันธุ์ครั้งที่หกอย่างห้าวหาญ ด้วยการทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรก็ตาม จะเต็มที่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ต่อไป” นายศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร กล่าว

ไทยเวียตเจ็ทเป็นสายการบินแรก ๆ ของโลกในการปฏิวัติวงการการบิน ผ่านมาตรการลดการใช้พลังงานในหลากหลายมิติ ทั้งยังเลือกใช้อากาศยานที่มีนวัตกรรมประหยัดพลังงาน  เช่น อากาศยานแบบ Airbus A321neo ACF ซึ่งเป็นอากาศยานที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยลดการปล่อยมลภาวะถึง 50% และลดมลภาวะทางเสียงถึง 75%

ในปี 2563 เวียตเจ็ท (เวียดนาม) ได้เปิดตัวปฏิทินประจำปี ด้วยแนวคิด “ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บินรักษ์โลกกับเวียตเจ็ท” (Protect our planet, Fly green with Vietjet) เพื่อส่งเสริมให้มนุษย์ทุกคนในฐานะพลเมืองโลกได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและร่วมกันปกป้องโลก เวียตเจ็ทเชื่อมั่นว่า พร้อม ๆ กับการปกป้องธรรมชาติ เรากำลังปกป้องตนเองและเพื่อนมนุษย์ รวมถึงให้ลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไปได้มีโอกาสเติบโตขึ้นบนโลกที่สวยงามใบนี้ได้อย่างมีความสุขสืบไป

ผู้โดยสารและประชาชนทั่วไปสามารถบริจาคสมทบทุนโครงการ Fly Green Fund ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 1) บริจาคผ่่านเว็บไซต์ http://SkyFUN.vietjetair.com/donation 2) เลือกบริจาคเมื่อสำรองบัตรโดยสาร สายการบินไทยเวียตเจ็ท ที่ www.vietjetair.com 3) บริจาคผ่านกล่องรับบริจาค ณ จุดเช็คอิน สายการบินไทยเวียตเจ็ท ทั่วประเทศ หรือ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิ้งค์ 4) บริจาคผ่าน QR Code