วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ในหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินแก่ มรภ.สงขลา ทอดถวาย ณ วัดแหลมพ้อ ต.เกาะยอ วันที่ 27 พ.ย. 66

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทานให้ มรภ.สงขลา นำไปทอดถวาย ณ วัดแหลมพ้อ ต.เกาะยอ จ.สงขลา ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 น.

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) โดย รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา พร้อมด้วย อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เข้ารับพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทานและเครื่องพระกฐิน ประจำปี 2566 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ มรภ.สงขลา ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 น. ณ วัดแหลมพ้อ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา